Hỏi đáp

Tìm kiếm

 
Có tất cả 78 câu hỏi được chia thành 8 trang
1. Góp Góp ý
Mã câu hỏi 20211211-705548
Người hỏi Góp Góp Ngày hỏi 11/12/2021
Email: gopykien@gmail.com Hiện trạng Chưa trả lời

Nội dung hỏi  https://pctt.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/benh-vien-kham-chua-benh-xuat-tinh-som-o-dau-tot-nhat-ha-noi-16357616761.htm https://pctt.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/10-dia-chi-kham-chua-benh-yeu-sinh-ly-nam-o-dau-tot-nhat-tai-ha-noi-16390433371.htm https://pctt.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/top-10-dia-chi-dieu-tri-roi-loan-cuong-duong-tot-nhat-o-ha-noi-16391280732.htm https://pctt.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/kham-phu-khoa-o-dau-top-9-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-o-ha-noi-16390455701.htm https://pctt.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/top-6-dia-chi-chua-hoi-nach-o-ha-noi-tot-nhat-uy-tin-hieu-qua-nhanh-16391033671.htm https://pctt.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/6-dia-chi-phong-kham-chua-benh-tri-va-cat-tri-o-dau-tot-nhat-ha-noi-16391044091.htm https://pctt.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/top-6-dia-chi-pha-thai-va-hut-thai-o-dau-an-toan-nhat-tai-ha-noi-16391067031.htm https://pctt.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/kham-phu-khoa-o-dau-top-8-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-o-ha-noi-tot-nhat-16391109651.htm https://pctt.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/10-dia-chi-phong-kham-nam-khoa-o-dau-tot-nhat-uy-tin-tai-ha-noi-16391216862.htm https://pctt.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/chi-phi-kham-nam-khoa-o-ha-noi-voi-gia-tien-chi-320000d-16391230412.htm https://pctt.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/chi-phi-kham-phu-khoa-tong-quat-o-ha-noi-voi-gia-tien-la-320000-d-16391268362.htm https://pctt.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/chi-phi-chua-dot-viem-lo-tuyen-co-tu-cung-bao-nhieu-tien-o-dau-tot-16391305552.htm https://pctt.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/10-phong-kham-chua-benh-mun-rop-sinh-duc-o-dau-tot-nhat-ha-noi-16391317002.htm https://www.jsm.gov.my/vi/web/bacsihanoi/home/-/blogs/4223247 https://www.jsm.gov.my/vi/web/bacsihanoi/home/-/blogs/4225113 https://www.jsm.gov.my/vi/web/bacsihanoi/home/-/blogs/4315722 https://www.jsm.gov.my/vi/web/bacsihanoi/home/-/blogs/4223172 https://www.phs.moh.gov.cy/web/benhvienthaiha/10-dia-chi-phong-kham-nam-khoa-o-dau-tot-uy-tin-nhat-tai-ha-noi https://www.phs.moh.gov.cy/web/benhvienthaiha/15-dia-chi-phong-kham-phu-khoa-o-dau-tot-uy-tin-nhat-tai-ha-noi https://www.phs.moh.gov.cy/web/benhvienthaiha/dia-chi-phong-kham-cat-bao-quy-dau-o-ha-noi-uy-tin-chi-phi-tot-nhat https://dichvucong.hoabinh.gov.vn/hoabinh-portal/public/document-register/2021/12/07/2021_12_07_031229964!~!chi-phi-cat-bao-quy-dau-o-ha-noi.htm https://dichvucong.hoabinh.gov.vn/hoabinh-portal/public/document-register/2021/12/07/2021_12_07_031210126!~!chi-phi-chua-benh-tri-cat-tri.htm https://dichvucong.hoabinh.gov.vn/hoabinh-portal/public/document-register/2021/12/07/2021_12_07_031232208!~!chi-phi-pha-thai-hut-thai.htm https://dichvucong.hoabinh.gov.vn/hoabinh-portal/public/document-register/2021/12/07/2021_12_07_031208291!~!chua-benh-sui-mao-ga-o-dau.htm https://dichvucong.hoabinh.gov.vn/hoabinh-portal/public/document-register/2021/12/07/2021_12_07_031245423!~!dia-chi-chua-benh-lau.htm https://dichvucong.hoabinh.gov.vn/hoabinh-portal/public/document-register/2021/12/07/2021_12_07_031207513!~!dia-chi-chua-benh-sui-mao-ga.htm https://dichvucong.hoabinh.gov.vn/hoabinh-portal/public/document-register/2021/12/07/2021_12_07_031245640!~!dia-chi-kham-cat-bao-quy-dau.htm https://dichvucong.hoabinh.gov.vn/hoabinh-portal/public/document-register/2021/12/07/2021_12_07_031206402!~!dia-chi-pha-thai-an-toan.htm https://dichvucong.hoabinh.gov.vn/hoabinh-portal/public/document-register/2021/12/07/2021_12_07_031228909!~!dia-chi-phong-kham-chua-benh-tri.htm https://dichvucong.hoabinh.gov.vn/hoabinh-portal/public/document-register/2021/12/07/2021_12_07_031252835!~!phong-kham-da-khoa-thai-ha.htm https://dichvucong.hoabinh.gov.vn/hoabinh-portal/public/document-register/2021/12/07/2021_12_07_031205549!~!phong-kham-san-phu-khoa-ha-noi.htm https://dichvucong.namdinh.gov.vn/fileattach/dvc/DinhKemHoSo/2021-12/SU3OIAKlqk6T6vwVchi-phi-cat-bao-quy-dau-o-ha-noi.htm https://dichvucong.namdinh.gov.vn/fileattach/dvc/DinhKemHoSo/2021-12/mFvCaKv1dEO86QsYchi-phi-chua-benh-tri-cat-tri.htm https://dichvucong.namdinh.gov.vn/fileattach/dvc/DinhKemHoSo/2021-12/0Fdvgf5hNk2uI7Kwchi-phi-pha-thai-hut-thai.htm https://dichvucong.namdinh.gov.vn/fileattach/dvc/DinhKemHoSo/2021-12/inaUkEwC2ECtLAxCchua-benh-sui-mao-ga-o-dau.htm https://dichvucong.namdinh.gov.vn/fileattach/dvc/DinhKemHoSo/2021-12/gDQSSmPJSUeJuWSgdia-chi-chua-benh-lau.htm https://dichvucong.namdinh.gov.vn/fileattach/dvc/DinhKemHoSo/2021-12/5tKZCPPVhE6riSradia-chi-chua-benh-sui-mao-ga.htm https://dichvucong.namdinh.gov.vn/fileattach/dvc/DinhKemHoSo/2021-12/m6g-sOnsgEedeq2Hdia-chi-pha-thai-an-toan.htm https://dichvucong.namdinh.gov.vn/fileattach/dvc/DinhKemHoSo/2021-12/9KUVd-pB0qwYDeKOdia-chi-kham-cat-bao-quy-dau.htm https://dichvucong.namdinh.gov.vn/fileattach/dvc/DinhKemHoSo/2021-12/DnsOzDMZ1ERXtiLudia-chi-phong-kham-chua-benh-tri.htm https://dichvucong.namdinh.gov.vn/fileattach/dvc/DinhKemHoSo/2021-12/dEfIR8jUiESbjh3tphong-kham-da-khoa-thai-ha.htm https://dichvucong.namdinh.gov.vn/fileattach/dvc/DinhKemHoSo/2021-12/4urRox3Kz0SruYzvphong-kham-san-phu-khoa-ha-noi.htm https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Health/chi-phi-cat-bao-quy-dau-o-ha-noi.htm https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Health/chi-phi-chua-benh-tri-cat-tri.htm https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Health/chi-phi-pha-thai-hut-thai.htm https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Health/chua-benh-sui-mao-ga-o-dau.htm https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Health/dia-chi-chua-benh-lau.htm https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Health/dia-chi-chua-benh-sui-mao-ga.htm https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Health/dia-chi-kham-cat-bao-quy-dau.htm https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Health/dia-chi-pha-thai-an-toan.htm https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Health/dia-chi-phong-kham-chua-benh-tri.htm https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Health/phong-kham-da-khoa-thai-ha.htm https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Health/phong-kham-san-phu-khoa-ha-noi.htm http://bvdkhaugiang.com/Default.aspx?tabid=120&ch=3444 http://bvdkhaugiang.com/Default.aspx?tabid=120&ch=3446 http://bvdkhaugiang.com/Default.aspx?tabid=120&ch=3447 http://bvdkhaugiang.com/Default.aspx?tabid=120&ch=3451 http://bvdkhaugiang.com/Default.aspx?tabid=120&ch=3454 http://bvdkhaugiang.com/Default.aspx?tabid=120&ch=3471 http://bvdkhaugiang.com/Default.aspx?tabid=120&ch=3478 http://bvdkhaugiang.com/Default.aspx?tabid=120&ch=3477 http://bvdkhaugiang.com/Default.aspx?tabid=120&ch=3480 http://bvdkhaugiang.com/Default.aspx?tabid=120&ch=3453 http://bvdkhaugiang.com/Default.aspx?tabid=120&ch=3481


2. Bệnh sùi mào gà
Mã câu hỏi 20211206-705548
Người hỏi Tungchua Ngày hỏi 06/12/2021
Email: tungchua@gmail.com Hiện trạng Chưa trả lời

Nội dung hỏi  hình ảnh bệnh sùi mào gà hình ảnh bệnh sùi mào gà ở nam nữ hình ảnh sùi mào gà hình ảnh bệnh sùi mào gà giai đoạn đầu hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu hình ảnh sùi mào gà hình ảnh sùi mào gà hình ảnh sùi mào gà ở nam nữ hình ảnh bệnh sùi mào gà hình ảnh bệnh sùi mào gà hình ảnh sùi mào gà hình ảnh bệnh sùi mào gà hình ảnh bệnh sùi mào gà hình ảnh sùi mào gà hình ảnh bệnh sùi mào gà hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu


3. Bệnh sùi mào gà
Mã câu hỏi 20211120-705548
Người hỏi Tungchua Ngày hỏi 20/11/2021
Email: tungchua@gmail.com Hiện trạng Chưa trả lời

Nội dung hỏi  http://benhvienlaovabenhphoicantho.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=3685 http://benhvienlaovabenhphoicantho.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=3690 http://benhvienlaovabenhphoicantho.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=3691 https://hoiluatgia.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/thuoc-tri-sui-nao-g-1631462092a.htm http://ytephunghiep.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=1274 http://benhvienlaovabenhphoicantho.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=2579 https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/1167658 https://bvtt-tphcm.org.vn/cau-hoi/10-cach-tri-benh-sui-mao-ga-giai-doan-dau-tai-nha/ https://bvtt-tphcm.org.vn/cau-hoi/top-8-thuoc-chua-benh-sui-mao-ga-tai-nha-o-nam-va-nu-giai-doan-dau/ http://benhvienlaovabenhphoicantho.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=2566 http://ytephunghiep.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=1274 https://hoiluatgia.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/26cach-tri-sui-nao-g-1631624764a.htm http://bvtimmachcantho.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=2045 https://www.eventora.com/en/Events/cach-ch-sui-mao-ga-ti-nha-trit https://www.magmahdi.com/web/vietnam/home/-/message_boards/message/2012178 http://www.amchp.org/Calendar/Lists/MCH%20EVents/DispForm.aspx?ID=570 https://www.phs.moh.gov.cy/web/thuoc/benh-sui-mao-ga-la-gi/-/wiki/Main/8+Hình+ảnh+bệnh+sùi+mào+gà+giai+đoạn+đầu+ở+nam+giới+và+nữ+giới http://dangxa.gialam.hanoi.gov.vn/web/suimaoga/thuoc-tri-sui-mao-ga-tai-nha https://dichvucong.hoabinh.gov.vn/hoabinh-portal/public/document-register/2021/11/19/2021_11_19_031106569!~!thuoc-chua-benh-sui-mao-ga.html http://thainguyen.edu.vn/upload/50554/20211030/t_db147e358e.pdf http://benhvienlaovabenhphoicantho.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=3605 http://benhvienlaovabenhphoicantho.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=3606 http://ytephunghiep.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=3068 http://benhvienlaovabenhphoicantho.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=3608


4. tets
Mã câu hỏi 20210911-705548
Người hỏi vu huy Ngày hỏi 11/09/2021
Email: vuhu1@gmail.com Hiện trạng Chưa trả lời

Nội dung hỏi  http://dongnaireserve.org.vn/hoidap/datcauhoi/tabid/193/language/vi-VN/Default.aspx


5. Cây đặc trưng và nhân giống cây trồng
Mã câu hỏi 20210615-533424
Người hỏi Thu Thảo Ngày hỏi 15/06/2021
Email: thuthao@gmail.com Hiện trạng Chưa trả lời

Nội dung hỏi  Xin chào! Em muốn tìm hiều về các loài cây đặc trưng của rừng Mã Đà và khu bảo tồn có vườn ươm nhân giống các loài cây như thế nào để phát triển hệ sinh thái của rừng. Như vậy em có thể tìm hiều tài liệu đó ở đâu ạ. Em cám ơn.


6. Về việc tham gia chương trình trồng cây gây rừng
Mã câu hỏi 20200803-705548
Người hỏi Trương Nguyên Tùng Ngày hỏi 03/08/2020
Email: tung.truong@cel-consulting.com Hiện trạng Chưa trả lời

Nội dung hỏi  Xin chào anh/chị, Anh/chị cho em hỏi 2 việc sau: 1. Hiện bên bảo tồn có nhận quyên góp bảo vệ rừng không ạ? và số tiền quyên góp như thế nào? 2. Có chương trình trồng cây gây rừng không? nếu có thì khi nào có thể trồng dc ạ? Trân trọng!


7. về nguồn khu di tích
Mã câu hỏi 20200703-705548
Người hỏi Lâm Văn Tới Ngày hỏi 03/07/2020
Email: lamtoi74@gmail.com Hiện trạng Đã trả lời

Nội dung hỏi  Tôi muốn dẫn các em học sinh về nguồn tham quan khu di tích chiến khu Đ, không biết phải liên hệ với ai và chi phí tham quan như giá vé và ăn uống trong khu di tích như thế nào? đi đoàn khoảng 120 người


8. Chương trình về nguồn tại chiến khu D
Mã câu hỏi 20190409-705548
Người hỏi Thanh Hòa Ngày hỏi 09/04/2019
Email: hoa.vo@hiepphuoc.com Hiện trạng Đã trả lời

Nội dung hỏi  Sắp tới công ty mình chuẩn bị tổ chức chương trình Về nguồn tại Chiến khu D trong 1 ngày, anh (chị) cho mình hỏi một số câu hỏi như sau: 1. Chương trình tour Di tích Khu ủy miền Đông Nam bộ có chương trình ăn trưa, bên mình có thể cung cấp thực đơn với bảng giá được không? 2. Mình có chương trình nào đi Khu di tích Trung ương cục miền Nam kết hợp Di tích Khu ủy miền Đông Nam bộ rồi sau đó ăn trưa không? Cho mình xin giá luôn nha. 3. Mình có thể thuê HDV để tự đi tham quan không? Giá ra sao ạ? Và giá đặt bữa trưa luôn nha. Ghi chú: số lượng đoàn 30-40 người. Rất mong nhận được sự tư vấn từ Quý anh (chị). Trân trọng.


9. Cây Dầu song nàng
Mã câu hỏi 20190311-705548
Người hỏi Tiên Ngày hỏi 11/03/2019
Email: mytien31092@gmail.com Hiện trạng Đã trả lời

Nội dung hỏi  Xin cho hỏi cây Dầu song nàng phân bố ở khu vực nào ạ. Em có thể tới tham quan Dầu song nàng được không ạ


10. Hỏi về các nghiên cứu thực vật học dân tộc trong cộng đồng dân tộc Chơ ro ở khu vực xã Phú Lý
Mã câu hỏi 20181004-705548
Người hỏi Nguyễn Thanh Thảo My Ngày hỏi 04/10/2018
Email: nttmy1515145@gmail.com Hiện trạng Đã trả lời

Nội dung hỏi  Chào anh (chị), em là Nguyễn Thanh Thảo My, sinh viên năm 4, ngành sinh học, trường đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh Hiện tại, em có mong muốn được làm đề tài cử nhân về thực vật học dân tộc ở khu vực xã Phú Lý thuộc khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai. Công việc chính là khảo sát tri thức sử dụng thực vật rừng, cụ thể là các loại lâm sản ngoài gỗ ở cộng đồng dân tộc Chơ ro về việc làm cây thuốc hoặc thực phầm,... Em có thể liên hệ với ai để có thể có được hỗ trợ, cung cấp thông tin và các tài liệu cần thiết ạ. Em xin cảm ơn.


  1/8  Chọn trang