Các loại hình du lịch

Du lịch văn hóa lịch sử

>> Du lịch văn hóa- lịch sử - tâm linh(17/06/2013)

Góp phần thỏa mãn nhu cầu tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, nâng cao tình cảm, tình yêu tổ quốc, yêu quê hương, vun đắp truyền thống “ăn quả nhớ người trồng cây”; tìm hiểu về bản sắc văn hóa riêng biệt của dân tộc ít người (Chơro–Phú Lý). Trong đó, bao gồm các yếu tố văn hóa như ăn, ở, mặc, ứng xử, giao tiếp, lễ hội dân gian, lễ hội truyền thống…


Trang: 1/1 Chọn Trang

Tin trong các chuyên mục khác

>> Du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng tại Khu Bảo tồn (19/06/2013)


Trở lại
 
Xem tin theo ngày
Từ Đến
Tìm kiếm theo tiêu đề