Tìm kiếm

Tiêu chí tìm kiếm   Từ khoá   
Có 610 kết quả được tìm thấy
STT Mã số Tên Tên khoa học Chi Họ Bộ Lớp Ngành
1 8069 Thiết đinh lá bẹ Stipulata Dây Gắm (Gnetum) Dây Gắm Dây Gắm Dây Gắm Dây Gắm
2 6323 Rum thơm Poikilospernum suaveolens Poikilospermum Gai (Ngứa) Gai Song Tử Diệp Ngọc Lan
3 2573 Thị dẻ Diospyros castanea Diospyros Hồng (Thị) Thị Song Tử Diệp Ngọc Lan
4 4660b A tràng dạng kén Dichapetalum gelonoides Dichapetalum A Tràng Thầu Dầu (Đại Kích) Song Tử Diệp Ngọc Lan
5 7850 Cát đằng hoa to Thunbergia grandiflora Thunbergia Ô rô Hoa Mõm Chó Song Tử Diệp Ngọc Lan
6 3556 Cẩm lai bông, Cẩm lai Bà Rịa Dalbergia bariaensis Dalbergia Phụ Cánh Bướm Đậu Song Tử Diệp Ngọc Lan
7 1772 Sao đen Hopea odorata Hopea Dầu Bông Song Tử Diệp Ngọc Lan
8 3548 Trắc đen Dalbergia nigrescens Dalbergia Phụ Cánh Bướm Đậu Song Tử Diệp Ngọc Lan
9 3562 Trắc lá bẹ Dalbergia stipulacea Dalbergia Phụ Cánh Bướm Đậu Song Tử Diệp Ngọc Lan
10 7942 Ẩn mạc rùa, Ruốt rùa Cryptophragmium affine var. testudium Cryptophragmium Ô rô Hoa Mõm Chó Song Tử Diệp Ngọc Lan
11 1775 Chò chai (So chai, Chò chỉ) Hopea recopei Hopea Dầu Bông Song Tử Diệp Ngọc Lan
12 7948 Hỏa rô Trung Bộ Thunbergia annamensis Thunbergia Ô rô Hoa Mõm Chó Song Tử Diệp Ngọc Lan
13 3565 Dáng hương trái to Pterocarpus macrocarpus Pterocarpus Phụ Cánh Bướm Đậu Song Tử Diệp Ngọc Lan
14 1778 Cà chắc Shorea obtusa Shorea Dầu Bông Song Tử Diệp Ngọc Lan
15 3589 Mát thùy dày Millettia pachyloba Millettia Phụ Cánh Bướm Đậu Song Tử Diệp Ngọc Lan
16 7950 Hoả rô sừng Phlogacanthus cornutus Phlogacanthus Ô rô Hoa Mõm Chó Song Tử Diệp Ngọc Lan
17 4101 Tiểu sim Rhodamnia dumetorum Rhodamnia Sim Sim Song Tử Diệp Ngọc Lan
18 3596 Mát mạng Millettia reticulata Millettia Phụ Cánh Bướm Đậu Song Tử Diệp Ngọc Lan
19 4026 Vừng (Mừng, San) Careya sphaerica Careya Lộc vừng (Chiếc) Lộc Vừng Song Tử Diệp Ngọc Lan
20 1779 Xến đỏ (Xến mủ, Xến cật) Shorea roxburghii Shorea Dầu Bông Song Tử Diệp Ngọc Lan
21 27 Cỏ hoa đá Selaginella principis Selaginella Quyển Bá Quyển Bá Thủy Cửu Thạch Tùng (Thông Đất )
22 7987 Luân rô đỏ Cyclacanthus coccineus Cyclacanthus Ô rô Hoa Mõm Chó Song Tử Diệp Ngọc Lan
23 3597 Mát tơ Millettia sericea Millettia Phụ Cánh Bướm Đậu Song Tử Diệp Ngọc Lan
24 7286 Tử châu Nhật bổn Callicarpa japonica Callicarpa Cỏ Roi Ngựa ( Ngũ Trảo ) Hoa Môi Song Tử Diệp Ngọc Lan
25 3602 Lăng yên tro (Máu gà núi) Callerya cinerea Callerya Phụ Cánh Bướm Đậu Song Tử Diệp Ngọc Lan
26 1783 Chai (Chò, Bô bô) Shorea guiso Shorea Dầu Bông Song Tử Diệp Ngọc Lan
27 4027 Chiếc (Lộc vừng) Barringtonia acutangula Barringtonia Lộc vừng (Chiếc) Lộc Vừng Song Tử Diệp Ngọc Lan
28 3620 Cóc kèn mũi Derris acuminata Derris Phụ Cánh Bướm Đậu Song Tử Diệp Ngọc Lan
29 4109 Bồ đào (Lý, Giối) Syzygium jambos Syzygium Sim Sim Song Tử Diệp Ngọc Lan
30 1784 Sến nghệ Shorea henryana Shorea Dầu Bông Song Tử Diệp Ngọc Lan
12345678910...