(MS: 1996) Tree Dó thon - Helicteres lanceolata - DC
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Bông - Ho-Anh Trôm - Chi-Anh Helicteres
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc cao 3 m; nhánh song đính, có lông hình sao. Lá có phiến thon, 6-9 x 1-2 cm, gân ở đáy 3, mặt dưới đầy lông hình sao; lá bẹ nhọn. Chụm; hoa vàng; đài trắng trắng; cánh hoa có tai; hùng thư đài có lông ở đáy. Nang xoan hơi dài, cao 1,5-2,5 cm, đầy lông hình sao; hột vàng.

Other Species Helicteres
  • Dó lông
  • Return
    Print