(MS: 4132) Tree Trâm to - Syzygium grandis - Wight
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Sim - Ho-Anh Sim - Chi-Anh Syzygium
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Đại mộc đến 30 m; nhánh to, hoe hoe. Lá có phiến to, bầu dục, dài đến 20 cm, dai, không lông, nâu hoe mặt dưới lúc khô, gân phụ cách nhau 7-10 mm. Phát hoa cao 5-7 cm, ở ngọn và nách lá ngọn; nụ cao 8 mm, rộng 6 mm; cách hoa rời. Phì quả xoan hay tròn, to đến 4 x 3 cm; hột tròn.

Other Species Syzygium
 • Bồ đào (Lý, Giối)
 • Trâm rộng
 • Trâm mốc
 • Sắn thuyền
 • Trâm hoa xanh
 • Trâm rim
 • Trâm Nam bộ
 • Trâm tích lan (Trâm vỏ đỏ)
 • Return
  Print