(MS: 7400) Tree Bội tinh ngũ hùng - Sphenodesma pentandra - Jack.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Hoa Môi - Ho-Anh Cỏ Roi Ngựa ( Ngũ Trảo ) - Chi-Anh Sphenodesma
Life Form
BTR - Cây bụi trườn Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Dây trườn, cao; cành có 4 cạnh tròn, có lông lúc non, vỏ nâu, có bì khẩu trắng. Lá có phiến xoan, dài 15 – 18 cm, đầu có mũi, tròn ở đáy, gân phụ 8 cặp, không lông, dòn khi khô; cuống 5 – 7 mm. Chùm tụ tán dài 20 – 25 cm, mang tán 7 hoa; tổng bao 6 lá hoa tròn dài không lông, dài 20 – 25 mm; hoa lam, thơm; đài có 10 gân, 5 tai và 5 răng. Quả nhân cứng có lông, trong đài.

Other Species Sphenodesma
  • Bội tinh Pierre
  • Return
    Print