(MS: 2587) Tree Thị vảy ốc (San hột, Dàn da) - Diospyros buxifolia - (Bl.) Hieron
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Thị - Ho-Anh Hồng (Thị) - Chi-Anh Diospyros
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ lớn, cao đến 35 m, thường mọc trên đất khô cằn hay cát nên có dạng nhỏ, phân cành sớm và thấp, gãy khúc. Nhánh non nhẵn. Lá đơn mọc cách, nhỏ, mềm, lúc non có lông màu gỉ sắt (cả chồi ngọn), dạng thuôn đều ngắn, đầu và gốc đều tù hay gần tròn, dài 2 – 6 cm, màu xanh lục bóng. Mặt dưới có lông thưa. Gân bên rất mờ. Cụm hoa ngắn, đơn tính. Cụm hoa đực dạng chùy. Hoa nhỏ, cao 0,3 – 0,4 cm, mẫu 4. Nhị đực 10 – 16, bao quanh bầu lép có lông. Hoa cái mọc đơn độc, sát với cuống lá, cao 0,4 – 0,8 cm. Bầu có 4 ô. Quả mọng dạng bầu dục cao 1- 2 cm, đường kính 0,4 – 0,8 cm, một ô và 1 – 2 hạt. Cây thường ra hoa và quả vào tháng 3. Cây cho gỗ cứng, nặng, quí dùng trong xây dựng, đóng đồ đạc trong gia đình, làm đồ mỹ nghệ. Cây mọc trên cát, đất khô cằn, còi cọc có thể làm cây cảnh, bonsai.

Other Species Diospyros
 • Thị dẻ
 • Thị cùm rụm (Thị mâm)
 • Đổ an
 • Thị roi (Da nghé, Bu du)
 • Đổ an hoa ở thân
 • Cẩm thị (Vàng nghệ)
 • Thị lọ nồi
 • Thị cọng dài
 • Thị Candolle (Thị nam)
 • Thị đài dúng
 • Return
  Print