(MS: 4781) Tree Bồ ngót dị nhánh - Sauropus heteroblastus - Airy-Shaw..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Thầu Dầu (Đại Kích) - Ho-Anh Đại Kích (Ba Mảnh Vỏ) - Chi-Anh Sauropus
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc. Cao 2-4 m; nhánh tròn, xám, mang 2 hàng u ở 2 bên, u mang nhánh ngắn mang 2 lá và tận cùng bằng phát hoa. Phiến hình tim ngược, dài 1-3 cm, không lông, gân phụ 3-5 cặp; cuống 2-3 mm. Phát hoa mang 2 hoa đực và 1 hoa cái; hoa đực có cọng 5-10 mm; hoa cái có đài rộng 4-5 mm. Nang to 9 x 4-5 mm. Cát dựa suối.


 

Other Species Sauropus
  • Bồ ngót Pierre
  • Return
    Print