(MS: 5193) Tree Tầm phổng - Cardiospermum halicacabum - L
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Bồ Hòn - Ho-Anh Nhãn - Chi-Anh Cardiospermum
Life Form
COL - Dây leo thân cỏ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cỏ leo nhỏ, leo nhờ vòi quấn. Lá có bẹ; phiến 2 lần kép, thùy có răng to, không lông, lục tươi. Chùm; hoa trắng, nhỏ, ngũ phân; tiểu nhụy 8; noãn sào có vòi nhụy chẻ ba. Nang to, có quả bì rất mỏng, khi chín màu nâu; buồng 3, gần như trống, chứa hột tròn, to vào 2-3 mm.


 

Return
Print