(MS: 4771) Tree Củ đề - Breynia vitis-idaea - (Burm. f.) C.E.C. Fischer.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Thầu Dầu (Đại Kích) - Ho-Anh Đại Kích (Ba Mảnh Vỏ) - Chi-Anh Breynia
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc cao 0,5 – 3 m, không lông, nhánh non đo đỏ, nhánh ngắn dài 5 – 7 cm. Lá song đính; phiến dài 2 – 2,5 cm, mặt trên xanh đậm, mặt dưới xanh mốc mốc, gân phụ 3 – 5 cặp; cuống 2 mm, lá bẹ 1 – 2 mm. Hoa đực 2 – 3 ở nách các lá dưới; hoa cái cô độc ở phần trên; đài hình chuông, dài ở hoa đực, tiểu nhụy 3. Trái đỏ to 5 – 6 mm. n = 26. Lá thu liểm, mủ trị đau mắt.


 

Other Species Breynia
  • Dé mốc
  • Return
    Print