Thông tin chi tiết

(MS: 3562) Cây Trắc lá bẹ - Dalbergia stipulacea - Roxb
Phóng to hình
Phân loại khoa học
Ngành Ngọc Lan - Lớp Song Tử Diệp - Bộ Đậu - Họ Phụ Cánh Bướm - Chi Dalbergia
Dạng sống
GON - Cây gỗ nhỏ
Có hoa quả
Quý hiếm
Nguy cấp - NĐ32
Mô tả

Đại mộc nhỏ với nhánh sà, hay dây leo; nhánh gần như song đính. Lá dài 15-20 cm; lá phụ 17-21, tròn dài hay xoan, dài đến 3 cm, mỏng, có lông nằm mặt dưới. Chùm ngắn; hoa lam dợt, dài 5-7 mm; tiền diệp cao bằng đài; đài có lông; vành lam; tiểu nhụy lưỡng liên; noãn 3. Trái hẹp hay tròn dài, 10 x 2-3 cm; hột 1-2, hình thận dài 15 mm.

Các phân loài khác thuộc chi Dalbergia
  • Cẩm lai bông, Cẩm lai Bà Rịa
  • Trắc Curtis (Ni rinh)
  • Trắc đen
  • Trắc Hance
  • Trắc biến màu
  • Trắc Pierre
  • Trắc hoa nhỏ
  • Trang trước
    In bài