(MS: 3046) Tree Lốp bốp - Connarus semidecandrus - Jack
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Dây Khế - Ho-Anh Lốp Bốp (Dây Khế) - Chi-Anh Connarus
Life Form
BTR - Cây bụi trườn Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc đứng cao 5-6 m, hay leo; nhánh non, sóng, gân chánh mặt dưới lá, phát hoa có lông dày sét. Lá phụ 5-7, thon dài đến 15 cm, đáy hơi hình lọng, gân phụ 5-6 cặp; cuống phụ 5 mm.
Chùm tụ tán ở ngọn, dài 20-30 cm, cọng hoa 1-2 mm; lá đài tà, có lông dày mặt ngoài; cánh hoa có lông hai mặt; tiểu nhụy 10.
Manh nang to đến 2,5 x 1,5 cm, quả bì mỏng. 1.200 m.

Return
Print