(MS: 7364) Tree Ngọc nữ Gaudichaud - Clerodendrum gaudichaudii - P. Dop
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Hoa Môi - Ho-Anh Cỏ Roi Ngựa ( Ngũ Trảo ) - Chi-Anh Clerodendrum
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc cao 6 m; cành tròn, mảnh, không lông. Lá có phiến thon ngược, dài 13 – 20 cm, rộng 4 – 6 cm, chót nhọn, hơi hướt, đáy hẹp, tà, bìa có răng thưa, gân phụ 9 cặp; cuống 1 – 3 cm. Chùm tụ tán dài bằng lá, nhánh thưa; đài vàng, cao 1 cm; vành vàng, ống cao 2 cm, tai 7 mm; tiểu nhụy ít thò. Quả nhân cứng tròn, to 1 cm, đen, trên đài còn lại đo đỏ.


 

Other Species Clerodendrum
  • Ngọc nữ Nam Bộ
  • Return
    Print