(MS: 1995) Tree Dó lông - Helicteres hirsuta - Lour
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Bông - Ho-Anh Trôm - Chi-Anh Helicteres
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc cao đến 4 m; thân có lông mịn. Lá song đính, có phiến xoan thon, bìa có răng, có lông thường; cuống 1 cm. Chùm ở nách lá; lá hoa có 1 tuyến to; hoa đỏ dợt hay sậm; hùng thư đài dài 1,5. Nang đầy lông xám, dài 4 cm; mảnh 5; hột nhiều. Ven rừng, rừng còi, đất hoang; 1-1.500 m.

Other Species Helicteres
  • Dó thon
  • Return
    Print