(MS: 6761) Tree Mớp - Alstonia spathulata - Bl..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Đởm - Ho-Anh Trúc đào (Trước đào) - Chi-Anh Alstonia
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ thường xanh, cành mọc vòng. Cành non hơi dtj màu xám, có nếp nhăn dọc, có những mấu. Lá đơn, mọc vòng 3-5 chiếc, hình trứng ngược, đầu tròn hay hơi lõm, gốc hình nêm, dài 5-10 cm, rộng 2,5-4 cm, gân bên 20-30 đôi, song song, nổi cả 2 mặt, cuống lá dài 5-10 mm. Cụm hoa xim tán cánh hợp ở đầu cành, dài 5-10 cm, cuống chung dài 2,5-7 cm. Hoa màu trắng. Đài 5, dài 1 mm, mép có lông mi. Cánh tràng 5, dài 6-7 mm, nhọn, phủ lông nhung phía dưới nhị và gốc. Nhị 5, đính trên ống tràng, chỉ nhị gần như không; bao phấn dài 0,8 mm, hình lưỡi mác. Bầu 2 lá noãn riêng biệt, nhẵn; vòi nhụy dài 3,5 mm, đầu có 2 thùy; noãn đính trên 3 hàng, mỗi ô 8-10 noãn. Quả khô, 2 đại, dài 10-20 cm, rộng 2-2,5 mm, hình dải hẹp, vỏ quả ngoài có sọc dài mịn, vỏ quả giữa và vỏ quả trong cứng, mỏng. Hạt nhiều, dài 5,5 mm, rộng 2 mm, hình bầu dục dài, có nhiều lông ở 2 đầu, màu hung.

Other Species Alstonia
  • Mò cua (Sữa)
  • Return
    Print