(MS: 1511) Tree Cà đuối trắng - Cryptocarya ferrea - Bl
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Não - Ho-Anh Re (Long Não) - Chi-Anh Cryptocarya
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Đại mộc to, cao đến 30 m; nhánh non không lông. Lá bầu dục tròn dài, to 10-25 x 59 cm, mặt trên không lông, mặt dưới nâu ửng đỏ, có lông nằm; cuống có lông. Chùm tụ tán hẹp ở nách hay ngọn, có lông, hoa nhỏ vàng vàng, cao 2-3 mm; phiến hoa 6; tiểu nhụy thụ 9, chỉ có lông, tiểu nhụy lép 3. Quả nhân cứng trong bao hoa đồng trưởng dạng trái cao 10-15 mm.

Other Species Cryptocarya
  • Cà đuối Trung bộ
  • Cà đuối lá tà (Mò lá tù)
  • Cà đuối xoan ngược
  • Return
    Print