(MS: 280) Tree Ráng hỏa mạc dực xỉ - Pyrrosia piloselloides - (L.) Price.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Dương Xỉ - Lop-Anh Rau Vị - Bo-Anh Dương Xỉ - Ho-Anh Đa Túc (Dương Xỉ) - Chi-Anh Pyrrosia
Life Form
CPS - Cây phụ sinh Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Phụ sinh. Có căn hành bò dài, to cỡ 1 mm, có vảy nâu. Lá hơi cách nhau, dị dạng; lá không thụ bầu dục hay tròn dài, dày, cuống có đốt ở đáy; lá thụ hẹp, mang nang quần thành 2 dải dài, có trắc ly hình sao. Bình nguyên.

Return
Print