(MS: 3040) Tree Dây lửa lá trinh nữ - Rourea mimosoides - (Vahl) Planch
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Dây Khế - Ho-Anh Lốp Bốp (Dây Khế) - Chi-Anh Rourea
Life Form
DLG - Dây leo thân gỗ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Dây leo to, dài đến 50 m, đường kính đến 10 cm.
Lá phụ nhiều, dài 1 – 3 cm, đáy bất xứng, gần như không lông.
Chùm hay chùm tụ tán; hoa trắng hay hường; cánh hoa không lông; tiểu nhụy 10; tâm bì 5.
Manh nang cong cong, đỏ, dài 1,5 cm; hột 1.

 

Return
Print