(MS: 1506) Tree Cà đuối Trung bộ - Cryptocarya annamensis - Allen
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Não - Ho-Anh Re (Long Não) - Chi-Anh Cryptocarya
Life Form
GOT - Cây gỗ trung bình Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ trung cao 10 (20) m; nhánh có lông đen sát hay sét. Lá mọc xen; phiến bầu dục hay tròn dài, to 6 (8) – 9 cm x (2,5) 3 (4,5) cm, đáy tà hay tròn, có khi bất xứng, dai, mặt trên không lông, mặt dưới mốc, gân phụ 4 cặp; cuống dài 1 – 1,5 cm. Phát hoa ở nách hay ở ngọn, dài 4 – 9 cm, nhánh có lông sét. Hoa nhóm 3, có lông dày nâu vàng dài 3 mm, thùy 2 mm. Bao hoa phù có dạng trái, còn 1 lỗ, đen khi khô, dài 8 – 10 mm, rộng 5 mm.

Other Species Cryptocarya
  • Cà đuối trắng
  • Cà đuối lá tà (Mò lá tù)
  • Cà đuối xoan ngược
  • Return
    Print