(MS: 7358) Tree Ngọc nữ Nam Bộ - Clerodendrum cochinchinensis - P. Dop.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Hoa Môi - Ho-Anh Cỏ Roi Ngựa ( Ngũ Trảo ) - Chi-Anh Clerodendrum
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Bụi cao 0,5-1 m; cành nâu xanh, có bì khẩu. Lá mọc đối hay chụm 3; phiến không lông, thon, đáy cắt ngang hay hơi lõm; cuống phù ở hai đầu. Chùm tụ tán ở chót nhánh và nách lá, dài 10-13 cm, thòng; cọng nâu đỏ; đài đỏ, cao 8 mm; ống vành màu ngà, dài 13-15 mm. Quả nhân cứng cỡ 1 cm, đen.

Other Species Clerodendrum
  • Ngọc nữ Gaudichaud
  • Return
    Print