(MS: 3883) Tree Tóp mỡ lá to - Flemingia macrophylla - (Willd.) Merr
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Đậu - Ho-Anh Phụ Cánh Bướm - Chi-Anh Flemingia
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây bụi cao 30 – 50 cm; thân tròn ở dưới, có 3 cạnh ở trên, có lông hoe dày.
Lá kép chân vịt mang 3 lá phụ hình trái xoan, có mũi, dài 10 – 14 cm, có lông mịn; lá bẹ dài 15 mm.
Phát hoa dày, có lông vàng;lá hoa 9 mm; hoa có màu đỏ hay tím, dài 7 – 8 mm. Trái dài 10 – 15 mm, có ít lông; hột 2, nâu, to 2 mm.
Cây cho trái màu vàng dùng để nhuộm vải. Hạt có thể ăn được. Rễ dùng làm thuốc đắp nhọt nhất là ở cổ, cây sắc nước tắm trị sưng và lở, bại.

Return
Print