(MS: 4765) Tree Dé mốc - Breynia glauca - Craib.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Thầu Dầu (Đại Kích) - Ho-Anh Đại Kích (Ba Mảnh Vỏ) - Chi-Anh Breynia
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Bụi, nhánh không lông, lúc non dẹp, rồi tròn. Lá có phiến xoan dài 33,5 cm, rộng 1,7 cm, tà hai đầu, gân phụ 5 – 6 cặp, mặt trên đen lu, mặt dưới mốc mốc lúc khô; cuống 4 – 5 mm, đen. Chụm 3 – 4 hoa; hoa đực có cọng 4 mm; hoa cái rộng 8 mm, lá dài 6, dính nhau ở đáy, lá đài trong hơi to hơn, noãn sào không lông, vòi nhụy 3, ngắn chẻ hai.

Other Species Breynia
  • Củ đề
  • Return
    Print