(MS: 1976) Tree Hoàng tiền - Waltheria americana - L..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Bông - Ho-Anh Trôm - Chi-Anh Waltheria
Life Form
COD - Cỏ đứng Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cỏ cứng cao 1m.
Lá có phiến xoan, lục tươi, có lông hình sao như nhung.
Hoa trên chụm có cọng vàng; đài có lông dày; cánh hoa dài 4-5 mm; tiểu nhụy 5 chỉ dính nhau thành ống; noãn sào 1 buồng. Nang ở trong đài; hột đen, không lông. N = 20.

 
 
 
Return
Print