(MS: 3771) Tree Đậu móc - Mucuna biplicata - Teysm. & Binn. Ex Kurz
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Đậu - Ho-Anh Phụ Cánh Bướm - Chi-Anh Mucuna
Life Form
DLG - Dây leo thân gỗ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Dây leo 10 m. Lá phụ mỏng song dai, không lông, xoan, có mũi ngắn, dài đến 16 cm, rộng đến 10 cm, gân phụ 7 cặp; cuống 10 cm. Chùm dài 8-12; hoa tim tím, dài 5 cm; đài có lông to, thùy cạn; bao phấn không lông; noãn sào có lông, noãn 2. Trái dẹp to 8 x 3 cm, có lông to hung, bìa có 2 cánh, thân có phiến xéo, gián đoạn ở giữa; hột 2, xoan.

Other Species Mucuna
  • Mắc mèo
  • Return
    Print