(MS: 7346) Tree Tu hú Philippin - Gmelina philippensis - Cham.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Hoa Môi - Ho-Anh Cỏ Roi Ngựa ( Ngũ Trảo ) - Chi-Anh Gmelina
Life Form
BTR - Cây bụi trườn Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc đứng hay trườn, có gai do nhánh biến thành. Lá có phiến nguyên hay có thùy cạn, không lông mặt trên, mốc mốc có lông ở gân và có tuyến mặt dưới; cuống 5 – 7 mm. Chùm ở chót nhánh có lá hoa tim tím kết lợp; hoa vàng, to; đài hình chén có 5 răng nhỏ, có 1 tuyến to. Quả nhân cứng xoan, không lông.

Other Species Gmelina
  • Tu hú bầu dục
  • Return
    Print