(MS: 2567) Tree Đổ an hoa ở thân - Diospyros cauliflora - Bl
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Thị - Ho-Anh Hồng (Thị) - Chi-Anh Diospyros
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Đại mộc. Cao 5-15 m; nhánh già có vỏ đen, nứt dọc. Phiến lá thon ngược, to, dài đến 20 cm, dày, không lông, đo đỏ mặt dưới lúc khô. Chụm ở nhánh già; cọng có lông đen; hoa đực cao 15-18 mm, vành có lông trắng mặt ngoài. Hoa cái có 8-10 tiểu nhụy lép. Trái bầu dục, to 1,5-3 x 1,5-2,5 cm, có lông, lá đài hình tim.

Other Species Diospyros
 • Thị dẻ
 • Thị vảy ốc (San hột, Dàn da)
 • Đổ an
 • Thị roi (Da nghé, Bu du)
 • Thị lọ nồi
 • Cẩm thị (Vàng nghệ)
 • Thị Candolle (Thị nam)
 • Thị cọng dài
 • Thị cùm rụm (Thị mâm)
 • Thị đài dúng
 • Return
  Print