(MS: 6756) Tree Thần quả trấn - Chilocarpus denudans - Bl..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Đởm - Ho-Anh Trúc đào (Trước đào) - Chi-Anh Chilocarpus
Life Form
DLG - Dây leo thân gỗ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Dây leo. Có mủ trắng; vỏ trắng trắng. Lá có phiến không lông, thon hay bầu dục, to 8-9 x 2,5-3 cm, gân phụ rất mảnh, gắn đứng, xanh đậm mặt trên, xanh lợt mặt dưới; cuống 1-2 cm. Tụ tán kép; cọng dài 3-4 cm, hoa nhỏ, đài cao 1 mm, tai xoan; vành có ống dài 3 mm, tai thon; tiểu nhụy gắn ở giữa ống vành; noãn sào có 2 đính phôi trắc mô. Nang mập, nở làm 2 mảnh; hột xoan, to 6 mm. Rừng luôn luôn xanh. < 1.000 m.

Return
Print