(MS: 4755) Tree Muối ăn trái - Glochidion rubrum - Bl..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Thầu Dầu (Đại Kích) - Ho-Anh Đại Kích (Ba Mảnh Vỏ) - Chi-Anh Glochidion
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Đại mộc cao 4 – 18 m; nhánh non có lông mịn đo đỏ. Phiến to vào 11 x 3,5 cm, có lông mịn rất sát ở mặt dưới, gân phụ 8 – 10; cuống có lông, cá bẹ 1 mm. Chụm hoa đực hay cái có lá hoa xen lộn; hoa đực có cọng 3 – 4(10) mm, tiểu nhụy 3; hoa cái có cọng ngắn. Nang 10 x 4 mm, có lông mịn, 3 – 4 khía, hột đo đỏ hay nâu đen. Trái ăn được, trị trĩ.


 

Other Species Glochidion
  • Sóc thon
  • Sóc trái có lông
  • Return
    Print