(MS: 3765) Tree Mắc mèo - Mucuna pruriens - (L.) DC
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Đậu - Ho-Anh Phụ Cánh Bướm - Chi-Anh Mucuna
Life Form
COD - Cỏ đứng Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Cỏ leo, nhất niên.
Thân có lông nằm.
Lá dài 25 cm; lá phụ xoan bánh bò, có lông trắng mặt dưới.
Chùm thòng từ nách lá, dài 30 cm; hoa tím sậm, dài 4,5 cm, có lông nằm; đài có lông tơ hoe. Trái hình chữ S dài ra, to 5-8 x 1,2 cm, đầy lông hoe to, ngứa; hột 4-5, dẹp dẹp to vào 8-10 mm, nâu có vân đen. 2n = 20-22.
Lùm bụi, đất hoang. < 1.800 m.

Other Species Mucuna
  • Đậu móc
  • Return
    Print