(MS: 257) Tree Ráng đuôi phụng Bon - Drynaria bonii - Christ.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Dương Xỉ - Lop-Anh Rau Vị - Bo-Anh Dương Xỉ - Ho-Anh Đa Túc (Dương Xỉ) - Chi-Anh Drynaria
Life Form
CPS - Cây phụ sinh Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Phụ sinh có căn hành có vảy hoe. Lá hứng mùn gần như nguyên, xoan, rộng 10 cm. Lá thường có phiến dài 25-45 cm, chẻ sâu thành 3-7 cặp khía, sóng có cánh, cuống 10-20 cm. Nang quần nhỏ, rải rác không đều khắp mặt dưới lá.

Other Species Drynaria
  • Ráng đuôi phụng lá sồi
  • Return
    Print