(MS: 4744) Tree Sóc trái có lông - Glochidion eriocarpum - Champ..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Thầu Dầu (Đại Kích) - Ho-Anh Đại Kích (Ba Mảnh Vỏ) - Chi-Anh Glochidion
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc cao 5 m; nhánh chử chi, có lông đứng ngắn, hoe. Lá có phiến xoan thon, vào 7 x 3 cm, đầu thon nhọn, đáy tròn hơi bất xứng, có lông mặt trên, như nhung mặt dưới, gân phụ 4 – 5 cặp; cuống 3 – 4 mm. Nang bẹp, có lông hoe to 1 cm; mành 4(5).


 

Other Species Glochidion
  • Sóc thon
  • Muối ăn trái
  • Return
    Print