(MS: 7342) Tree Tu hú bầu dục - Gmelina elliptica - J.E. Sm.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Hoa Môi - Ho-Anh Cỏ Roi Ngựa ( Ngũ Trảo ) - Chi-Anh Gmelina
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây bụi hay đại mộc nhỏ; nhánh thòng, cành có lông vàng, gai ở nách lá. Lá đơn mọc đối, phiến bầu dục, có lông ngắn mặt trên, đầy lông xám hay vàng mặt dưới, gân phụ 5 cặp; cuống dài 1 – 1,5 cm. Chùm tụ tán cao 2 – 3 cm; hoa vàng; dài có 1 – 3 tuyến to; vành có lông, cao 3 – 4 cm, tai 4. Quả nhân cứng không lông, vàng, to 2 cm.

Other Species Gmelina
  • Tu hú Philippin
  • Return
    Print