Thông tin chi tiết

(MS: 123) Cây test - test - test
Phóng to hình
Phân loại khoa học
Ngành Dây Gắm - Lớp Dây Gắm - Bộ Dây Gắm - Họ Dây Gắm - Chi Dây Gắm (Gnetum)
Dạng sống
GOL - Cây gỗ lớn
Có hoa quả
Không
Quý hiếm
Nguy cấp - NĐ32
Mô tả

 

Các phân loài khác thuộc chi Dây Gắm (Gnetum)
  • Thiết đinh lá bẹ
  • Gấm đẹp
  • Bét, Phác nang
  • Gắm cọng
  • Trang trước
    In bài