Thông tin chi tiết

(MS: 867) Cây Gắm cọng - Gnetum latifolium var. funiculare - (Bl.) Margf..
Phóng to hình
Phân loại khoa học
Ngành Dây Gắm - Lớp Dây Gắm - Bộ Dây Gắm - Họ Dây Gắm - Chi Dây Gắm (Gnetum)
Dạng sống
GON - Cây gỗ nhỏ
Có hoa quả
Không
Quý hiếm
Nguy cấp - NĐ32
Mô tả

 

Các phân loài khác thuộc chi Dây Gắm (Gnetum)
  • Thiết đinh lá bẹ
  • Gấm đẹp
  • Bét, Phác nang
  • test
  • Trang trước
    In bài