(MS: 1943) Tree Bù lốt - Grewia laurifolia - Hook. f. ex Mast..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Bông - Ho-Anh Đay (Cò Ke) - Chi-Anh Grewia
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Đại mộc 15-20 m. Phiến tròn dài thon, đến 20 x 8 cm, dạng như lá Quế với 3 gân từ đáy, dai, láng, bìa nguyên; cuống không lông.
Chùm tụ tán ở nách lá, đầy lông hình sao vàng; lá đài đầy lông mặt trong; cánh hoa 4,3 mm; tiểu nhụy nhiều; noãn sào không lông, vòi nhụy có nuốm nhỏ.
Quả nhân cứng vàng, chói, hình xálị, cao 1,5 cm; nhân 1.

Other Species Grewia
  • Cò ke Á châu
  • Cò ke lá sếu
  • Cò ke cánh sao (Meo)
  • Cò ke không lông
  • Bù lốt
  • Cò ke (Cò ke lông)
  • Return
    Print