(MS: 1550) Tree Cà đuối Trung Bộ - Dehaasia annamensis - Kost.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Não - Ho-Anh Re (Long Não) - Chi-Anh Dehaasia
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Đại mộc. Cao vào 10 m; thân to 10 m; nhánh mảnh, vỏ trắng. Lá có phiến bầu dục thon ngược, to vào 10 x 4 cm, mặt trên nâu sậm dơ, hơi láng, mặt dưới cùng màu, gân phụ 6-8 cặp; cuống đến 12 mm. Chùm tụ tán dài 4-5 cm, mảnh; hoa nhỏ, tiểu nhụy thụ 9, bao phấn 2 túi. Phì quả có cọng to, có màu.

Other Species Dehaasia
  • Cà đuối lục lam
  • Cà đuối chót buồm (Cà đuối nêm)
  • Return
    Print