(MS: 2910) Tree Mồng gà (Đuôi lương) - Celosia argentea - L.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Cẩm Chướng - Ho-Anh Rau Dền - Chi-Anh Celosia
Life Form
COD - Cỏ đứng Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cỏ nhất niên, cao 0,3 – 1 m; thân có cạnh tròn; chồi nách có lá nhỏ.
Phiến lá không lông. Gie ở ngọn nhánh, mang nhiều hoa nhỏ khít nhau; lá đài 5, cao 5 – 10 mm, trắng hay có màu; tiểu nhụy 5, chỉ dính nhau ở đáy; vòi nhụy 1.
Hạp quả chứa 1 – 9 hột đen, láng.
Hột là thanh tương tử, thu liểm, trị ho máu, trị ỉa chảy, lòi đom, trị mất kinh, kinh nguyệt quá nhiều, bạch huyết, trị nọc rắn, làm sáng mắt.

Return
Print