(MS: 3349) Tree Cổ ôm (Giác, Mán đỉa trâu) - Archidendron lucidum - (Benth) l. Niels..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Đậu - Ho-Anh Phụ Trinh Nữ - Chi-Anh Archidendron
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ nhỏ, cao 8 – 12 m, vỏ thân nhẵn, phân cành nhiều, mập, tròn, cành non có cạnh và có lông mịn.
Lá kép lông chim 2 lần, lớn. Cống chung có 2 – 3 đôi cuống cấp 1 và mang 2- 3 đôi lá phụ, dạng trái xoan thuôn hay dạng trái trám, mọc cách nhau, đầu lá nhọn, gốc thuôn tù, lệch, dài 10 cm, màu xanh lục bóng nhẵn. Gân bên 4 đôi. Cống có tuyến ở gần gốc và nơi có cặp lá phụ ở đỉnh.
Cụm hoa dạng chùy ở đầu cành. Cuống chung có lông màu gỉ sắt, dài 18 cm, mang nhiều hoa hình đầu, đường kính 1,5 cm, màu trắng. Lá đài hợp ở gốc thành chén, đầu chia thùy tù. Cánh hoa có lông tơ hợp thành ống trên chia thùy tù. Nhị đực nhiều, chỉ nhị dính nhau ở gốc. Bầu noãn có 2 dãy noãn.
Quả đậu xoắn lại, dài 20 cm, rộng 2 – 3 cm. Hạt lớn 1,8 cm, màu đen.
Cây thường ra hoa vào tháng 3 – 4, quả vào tháng 6 – 7. Cây cho gỗ trung bình, dùng trong xây dựng, đóng đồ đạc trong gia đình, xẻ ván, làm cầu. Cây cho cành làm thuốc chữa phù thũng, thấp khớp, Quả độc.

 
Other Species Archidendron
  • Doi Eberhardt
  • Doi ẩn
  • Return
    Print