(MS: 3326) Tree Sóng rắng sừng nhỏ - Albizia corniculata - (Lour.) Druce.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Đậu - Ho-Anh Phụ Trinh Nữ - Chi-Anh Albizia
Life Form
BTR - Cây bụi trườn Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mọc 5 m, đứng hay dây leo; thân có thẹo lá nhọn. Lá mang 1-4 cặp thứ diệp; tam diệp 9-10 cặp, tròn dài, dài 1-2 cm, không lông. Chùm tụ tán hình tháp; hoa đầu ít hoa không cọng; cánh hoa 5 mm, có lông; tiểu nhụy vào 17. Trái dẹp, dài 10-12 cm; hột 12.

 
Return
Print