(MS: 2566) Tree Đổ an - Diospyros brandisiana - Kurz
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Thị - Ho-Anh Hồng (Thị) - Chi-Anh Diospyros
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ nhỏ cao 5 – 7 m. Lá có phiến thon ngược, to, dài đến 25 cm, không lông trừ ở gân; gân phụ 16 – 18 cặp. Chụm ở nhánh già hay trên thân; đài có lông mịn, hoa đực có 16 – 18 tiểu nhụy và nhụy cái lép. Hoa cái có 4 – 5 tiểu nhụy lép. Phì quả tròn, to 2 – 3 cm; hột đến 10, có phôi nhũ không nhăn.

Other Species Diospyros
 • Thị dẻ
 • Thị vảy ốc (San hột, Dàn da)
 • Đổ an hoa ở thân
 • Thị roi (Da nghé, Bu du)
 • Thị lọ nồi
 • Cẩm thị (Vàng nghệ)
 • Thị Candolle (Thị nam)
 • Thị cọng dài
 • Thị cùm rụm (Thị mâm)
 • Thị đài dúng
 • Return
  Print