(MS: 4205) Tree Rau mương đứng - Ludwidgia octovalis - (Jacq.) Raven ssp. octovalis.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Sim - Ho-Anh Rau Mương (Rau Dừa Nước) - Chi-Anh Ludwidgia
Life Form
COD - Cỏ đứng Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cỏ đứng có khi cao đến 3 m, có hay không có lông nằm thưa.
Lá đơn mọc cách, phiến hình thuôn hẹp, dài 10 cm; cuống lá dài 5-10 mm.
Hoa mọc ở nách lá; cánh hoa màu vàng, to và dài hơn lá dài, vào khoảng 15 mm; nhị đực 8, 4 dài và 4 ngắn; noãn sào hạ dài 15 mm, có lông.
Quả nang dài 1,5-3 cm, trên cọng ngắn; hạt nhỏ, nhiều.

 
Return
Print