(MS: 4048) Tree Bằng lăng năm mảnh - Lagerstroemia quinquevalis - Koehne.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Sim - Ho-Anh Tử Vi (Bằng Lăng) - Chi-Anh Lagerstroemia
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Đại mộc nhỏ; thân có vài gai to; nhánh không gai. Lá có phiến xoan to 5-7 x 3,5-5,5 cm, mặt dưới trăng trắng, gân phụ 7 cặp; cuống 5-6 mm. Chùm tụ tán cao 20 cm, lúc mang trái, đài có lông dày hay như nhung, có 6 sóng cạn. Nang xoan cao 2 cm, có nhăn mịn dọc; mảnh 5; hột cao 15 mm (luôn cánh).

 
Other Species Lagerstroemia
  • Bằng lăng ổi
  • Thao lao, Bằng lăng ổi
  • Bằng lăng láng, Tử vi
  • Bằng lăng nhiều hoa
  • Return
    Print