(MS: 1460) Tree Bời lời Pierre - Litsea pierrei - Lec..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Não - Ho-Anh Re (Long Não) - Chi-Anh Litsea
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ thường xanh.
Cao đến 15-18 m, đường kính 30-40 cm, thân tròn thẳng, vỏ thân nhẵn, màu xanh nhạt, thịt vỏ màu trắng vàng; có mùi thơm, hơi dính. Cành non màu xanh, có khía dọc.
Lá đơn nguyên mọc cách, hình bầu dục hoặc hình trứng ngược, dài 11-15 cm, rộng 6-7 cm. Phiến dày màu xanh lục hơi vàng, đầu và gốc lá hình nên hoặc tù, có 7-9 đôi gân bên. Cuống lá dài 3,5-5 cm, có rãnh ở mặt trên.
Cụm quả hình tán mang 6-8 quả, có cuống chung dài 1 cm. Quả hình trứng, vỏ quả nhẵn, màu tím; dài 2,3 cm, rộng 1,3 cm. Mỗi quả có một đấu hình nón ngược bao ở gốc. Quả tháng 8-9.
Rừng thứ sinh ẩm, thung lũng, ven suối.

Other Species Litsea
  • Bời lời _ thịt cá hồi
  • Mò giấy, Bời lời một cánh hoa
  • Bời lời đắng (Mò lông, Nham sang)
  • Bời lời lá nhục đậu khấu
  • Bời lời lá to
  • Return
    Print