(MS: 1458) Tree Bời lời lá nhục đậu khấu - Litsea myristicaefolia - (Meissn.) Hook. f..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Não - Ho-Anh Re (Long Não) - Chi-Anh Litsea
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ nhỏ, gần như không lông.
Lá có phiến bầu dục dài, dài 15 – 17 cm, rộng 4 – 5 cm, mặt trên màu ôliu láng, gân bên không rõ, mặt dưới ửng nâu, gân rõ, 9 – 11 đôi, lồi, cuống 1,5 cm.
Hoa tán 1 – 2, có cọng dài 1 cm; phiến hoa 6, không lông; tiểu nhụy 10 – 12.
Quả hình tròn, to khoảng 1 cm; đấu có chạm trỗ khúc khuỷu, trừ phần gần miệng, cọng trái dài 2 cm.

Other Species Litsea
  • Bời lời _ thịt cá hồi
  • Mò giấy, Bời lời một cánh hoa
  • Bời lời đắng (Mò lông, Nham sang)
  • Bời lời Pierre
  • Bời lời lá to
  • Return
    Print