(MS: 1763) Tree Dầu con rái đỏ (Dầu con quay, Chò chang) - Dipterocarpus turbinatus - Gaertn.f..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Bông - Ho-Anh Dầu - Chi-Anh Dipterocarpus
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ, thân thẳng, cao 30 – 50 m, đường kính 2 m. Vỏ màu xám nhạt, nứt thành miếng không đều, thịt màu nâu vàng nhạt. Cành khá lớn, khi non hơi có lông.
Lá đơn nguyên mép khía tai bèo nông, mọc cách, phiến lá hình trái xoan hay hơi hình mũi mác; dài 13 – 20 cm, rộng 6 – 10 cm, nhẵn. Gân bên 12 – 20 đôi. Cuống lá mảnh, nhẵn. Lá kèm màu xám, có lông dày ở mặt ngoài, sớm rụng. Cụm hoa chùm thưa với 3 – 5 hoa. Cánh đài có ống hình trụ dài 1 cm, trên chia 5 thùy. Cánh tràng 5 hình dải, màu hồng. Nhị đực 30, cao bằng vòi nhụy. Bầu có lông, vòi nhụy cũng có lông trừ ở phía đỉnh.
Quả hình con quay, dài 3 cm, rộng 1,5 cm, ống đài thót lại. Hai cánh lớn của quả dài 9 cm, rộng 2 cm, có 3 gân lớn. Quả rụng màu xanh.
Mùa quả tháng 4.

Other Species Dipterocarpus
  • Dầu con rái (Dầu nước)
  • Dầu trai, Dầu lông
  • Dầu song nàng
  • Return
    Print