(MS: 1751) Tree Dầu con rái (Dầu nước) - Dipterocarpus alatus - Roxb..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Bông - Ho-Anh Dầu - Chi-Anh Dipterocarpus
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ lớn, thân tròn, thẳng, cao 40 – 50 m (có khi 70 m), chiều cao dưới cành 25 – 30 m, đường kính 70 – 80 cm. Vỏ màu xám nâu bong thành những mảnh nhỏ. Cành có đường kính lớn. Canh non, cuống và mặt dưới lá phủ lông hình sao. Tán hình nón, khá dày.
Lá đơn mọc cách hình trứng hay trái xoan thuôn, dài 25 – 30 cm, rộng 8 – 15 cm. Gân bên 15 – 20 đôi. Lá kèm lớn tạo thành búp màu đỏ dài 5 – 6 cm hay hơn. Cuống dài 3 – 4 cm.
Cụm hoa dài 12 cm, hoa gần như không cuống, ống đài có 5 cánh, hai cánh đài to hơn các cánh đài khác. Nhị đực nhiều 28 – 32, đính thành 2 vòng.
Quả lớn, đường kính 2 – 4 cm có 5 gờ phát triển, có 2 cánh do đài phát triển dài 11 – 15 cm, rộng 2 – 4 cm, có 3 – 5 gân, 3 gân dài tới đỉnh.
Dầu từ thân là nguyên liệu tốt cho ngành sơn, vecni.
 

Other Species Dipterocarpus
  • Dầu song nàng
  • Dầu trai, Dầu lông
  • Dầu con rái đỏ (Dầu con quay, Chò chang)
  • Return
    Print