(MS: 249) Tree Ráng Tây Sơn lưỡng phân - Dicranopteris dichotoma - (Thunb.) Bernh..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Dương Xỉ - Lop-Anh Rau Vị - Bo-Anh Guột - Ho-Anh Ráng Tây Sơn (Guột) - Chi-Anh Dicranopteris
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Căn hành bò dài ở đất. Lá đứng, sóng lưỡng phân đến 2(3) lần; nạn dưới cả có 2 tai thứ diệp chót thon dài; đoạn hẹp dài 2 cm, rộng 3-4 mm, không lông, mặt dưới màu hơi mốc, gân phụ thường chẻ 2 từ đáy. Nang quần do 7-8 bào tử nang; bào tử tứ diện, không màu.

Return
Print