(MS: 3540) Tree Trắc Pierre - Dalbergia pierreana - Prain.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Đậu - Ho-Anh Phụ Cánh Bướm - Chi-Anh Dalbergia
Life Form
DLG - Dây leo thân gỗ Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Dây leo cao; nhánh non có lông dày, vàng.
Lá dài 15-17 cm; lá phụ 17-23, 25-30 x 18 mm, xoan tròn dài, đầu tròn hay tà, mặt dưới có lông mềm, cuống phụ 2 mm, có lông vàng.
Phát hoa ngắn ở nách lá, có lông vàng; đài 4 m, răng nhỏ; vành trắng; tiểu nhụy 10, đơn liên; noãn 2.
Trái dài 5-7 cm, rộng 1,2 cm; hột 1-2, hình thận dài.
Phân bố ven rừng, rừng thưa, 1-1.200 m.

Other Species Dalbergia
  • Cẩm lai bông, Cẩm lai Bà Rịa
  • Trắc hoa nhỏ
  • Trắc đen
  • Trắc Curtis (Ni rinh)
  • Trắc lá bẹ
  • Trắc Hance
  • Trắc biến màu
  • Return
    Print