(MS: 3532) Tree Trắc Hance - Dalbergia hancei - Benth.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Đậu - Ho-Anh Phụ Cánh Bướm - Chi-Anh Dalbergia
Life Form
BTR - Cây bụi trườn Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây leo đến 30 m, có nhánh mấu.
Lá dài đến 12 cm; lá phụ 13-17, nhỏ, bầu dục tròn dài, chót cắt ngang hơi lõm, 1,5-1,8 x 0,6-1 cm, không lông; lá bẹ thon mau rụng.
Chùm tụ tán ở nách lá, cao 2-5 cm; cọng có lông dày; vành trắng hay vàng vàng; tiểu nhụy 9; noãn 3-4.
Trái, 5-6 x 1-1,4 cm, có mạng, vùng hột tròn dài; hột 1-4, hình thận, dài 7 mm.
Phân bố ở nơi sanh cảnh hở, dựa đường; 200-1.800 m.

Other Species Dalbergia
  • Cẩm lai bông, Cẩm lai Bà Rịa
  • Trắc hoa nhỏ
  • Trắc đen
  • Trắc Curtis (Ni rinh)
  • Trắc lá bẹ
  • Trắc Pierre
  • Trắc biến màu
  • Return
    Print