(MS: 1394) Tree Quế tuyết - Cinnamomum magnificum - Kost..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Não - Ho-Anh Re (Long Não) - Chi-Anh Cinnamomum
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Đại mộc.
10 m, nhánh đen.
Lá có phiến bầu dục tròn dài, to 15-20 x 6-7,5 cm, mặt trên láng ôliu lúc nâu, mặt dưới nâu tươi, hơi mốc, cặp gân đáy cách đáy 5-7 mm, chạy đến 1/-1/5 trên của phiến; cuống đến 15 mm, đen.
Phát hoa ở nách lá và ngọn, cao 15 cm, có lông mịn, trắng; cọng hoa mảnh, dài 2 mm; hoa cao 4 mm, màu cà phê sữa, đế có lông trắng.
< 600 m.

 
Other Species Cinnamomum
  • Quế rừng (Hậu phát)
  • Ô phát, Ô phát tơ
  • Return
    Print